La Fundació la Manreana neix a Juneda (Les Garrigues) l’any 2009 gràcies a la iniciativa de la granja escola que porta el mateix nom i d’un grup de persones que comparteixen els mateixos ideals socials.

Essent coneixedors de les necessitats que té la societat, decideixen unir esforços per posar en marxa, d’una manera totalment altruista, un projecte social que tingui com a principals destinataris les persones amb discapacitats i totes aquelles amb risc d’exclusió social.

Els objectius de la Fundació la Manreana són:

 • Oferir un espai de desenvolupament i millora global per a les persones amb discapacitats diverses (neuromotores, físiques, psíquiques, sensorials, etc.), així com tot un programa de treball d’adquisició d’habilitats d’ajust social dirigit a aquelles persones en situació de risc d’exclusió. Ambdues vessants es duran a terme per professionals capacitats en l’àmbit de la teràpia assistida amb animals.
 • Proporcionar una oferta complementària d’activitats de lleure per a les persones discapacitades, tot aprofitant i adaptant les instal∙lacions de la granja escola perquè aquestes es sentin còmodes durant les seves estades.
 • Buscar col∙laboració econòmica entre institucions, empreses i particulars per tal de becar una part del cost de les teràpies als usuaris que més ho necessitin.
 • Promoure la formació, la recerca i la innovació en l’àmbit de les activitats assistides amb animals, tant en la vessant terapèutica, com la psicoeducativa o d’oci.
Visitar la web de la Fundació

Àmbits d’intervenció

Intervenció psicoeducativa assistida amb cavalls

Grupals: Activitats educatives vinculades a l’àmbit curricular, dirigides a l’adquisició d’habilitats d’ajust social i estratègies d’aprenentatge (grups d’adaptació curricular de l’ESO, Aules Obertes, d’Acollida, Aules Taller)

Individual: Sessions dirigides al desenvolupament d’habilitats cognitives, socials, motrius i personals d’infants amb necessitats educatives o qualsevol necessitat d’acompanyament puntual: dificultats d’aprenentatge, dèficit cognitiu, trastorns conductuals, dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat, bloqueig emocional, dificultat amb les habilitats comunicatives, entre d’altres.

Hipoteràpia

Individual: Rehabilitacions motrius, dèficits motòrics de diferents tipus, adquisició patrons posturals positius, entre d’altres (paràlisis cerebral, retard maduratiu, etc).

Activitats lúdiques

Grupal: Activitats assistides amb cavalls realitzades puntualment i dirigides tant a infants com a adults (entitats, institucions, agrupacions, associacions…).

Teràpia amb animals/zooteràpia

L’equip de la Fundació La Manreana, estructura activitats assistides amb diferents tipus d’animals domèstics o de granja, en funció de les vostres característiques i objectius a treballar.

L’ús dels animals dins l’àmbit de la teràpia afavoreixen un seguit de factors:

 • L’empatia: la capacitat de posar-se al lloc de “l’altre”
 • L’enfocament exterior: els animals ajuden a persones en processos depressius, amb baixa autoestima, amb malaltia mental, etc. a canviar l’enfocament del seu ambient, aconseguint que traslladin el seu centre d’interès des dels seus problemes cap als animals amb els que interactuen.
 • Increment de les relacions, ja que la relació amb els animals permeten l’apertura dels diferents canals comunicatius.
 • Sentiment d’acceptació. L’animal no ens jutja i accepta la nostra presència tal com som.
 • Millora de la socialització entre les persones, sobre tot aquelles que es troben institucionalitzades, disminuint l’ansietat i l’estrés, millorant l’estat d’ànim i minvant el sentiment d’aïllament.
 • Estímul mental ja que a l’incrementar la comunicació s’ajuda a l’activació dels records personals.
 • Beneficis fisiològics.
Tallers adaptats de granja escola

Teniu la possibilitat de realitzar els tallers que ofereix la granja escola, com són el de: la llet i els seus derivats, l’elaboració de pa, l’hort, els derivats del porc…Sempre adaptats a les necessitats del grup a qui destinem l’activitat.

Consulteu la possibilitat d’organitzar estades de més d’una nit combinant alguns dels àmbits d’intervenció

És dissenyen programes d’activitats amb llengua de signes amb la col·laboració de l’Associació Deixa’ns Signar.