INFORMACIÓN GENERAL

En compliment amb el deure d’informació disposat a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI-CE) de 11 de Juliol, es faciliten a continuació les següents dades d’informació general d’aquesta web:

La titularitat d’aquest web www.masiaartesana.com (en endavant Web) l’ostenta: Masia Artesana S.L, prevista de NIF B25737222 les dades de la qual son:

MASIA ARTESANA S.L
Pol. Ind. Les Verdunes, parc. 34-35
25400 Les Borges Blanques
973 14 06 20 | 973 15 06 50

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’US

L’objecte de les presents Condicions Generals d’ús (en endavant Condicions) és regular l’accés i la utilització de la Web. Als efectes de les presents Condicions s’entendrà com a Web:

L’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, es a dir, l’arbre de navegació i tots els sements integrats tant en les interfícies de pantalla com en l’arbre de navegació (en endavant Continguts) i tots aquells serveis o recursos en línia que en el seu cas ofereixi als Usuaris (en endavant Serveis).

Masia Artesana es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment, i sense avís previ, la presentació i configuració de la Web i dels Continguts i Serveis que en aquest puguin estar incorporats. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Masia Artesana pot interrompre, desactivar i/o cancel•lar qualsevol d’aquests elements que s’integrin en la Web o l’accés als mateixos.

L’accés a la Web per l’Usuari té caràcter lliure i, per regla general, és gratuït sense que l’Usuari hagi de proporcionar una contraprestació per poder gaudir-ho, excepte en el que és relatiu al cost de connexió a través d ela xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés a Internet que hagués contractat l’Usuari.

L’USUARI

L’accés, la navegació i ús de la Web, confereix la condició d’Usuari, pel que s’accepten, des de que s’inicia la navegació per la Web, totes les Condicions aquí establertes, així com les ulteriors modificacions , sense prejudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas. Donada la rellevància de l’anterior, es recomana a l’Usuari llegir-les cada cop que visiti la Web.

La Web de Masia Artesana proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dates. L’usuari assumeix la seva responsabilitat per a realitzar un ús correcte del Web. Aquesta responsabilitat s’expandirà a:

Un us de la informació, Continguts i/o serveis i dades ofertes per Masia Artesana sense que sigui contrari al que es disposa per les presents Condicions, la Llei, la moral o l’ordre públic, o que de qualsevol altre mode puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del Web.

La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’Usuari en els formularis expandits per Masia Artesana per a l’accés a certs continguts o Serveis oferts per la Web. En tot cas, l’Usuari notificarà de forma immediata a Masia Artesana sobre qualsevol fet que permeti l’ús indegut de la informació registrada en els formularis, tals com, però no solament, el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a identificadors i/o contrasenyes amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel•lació.

L’accés a aquesta Web no suposa establir cap tipus de relació de caràcter comercial entre Masia Artesana i l’usuari.

L’Usuari declara ser major d’edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per a vincular-se per les presents Condicions. Per tant, en aquesta Web de Masia Artesana no es dirigeix a menors d’edat. Masia Artesana declina qualsevol responsabilitat per l’incompliment d’aquest requisit.

ACCÈS I NAVEGACIÓ AL LLOC WEB: EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Masia Artesana no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del Web, ni dels Continguts o Serveis. Masia Artesana farà tot el possible pel bon funcionament de la Web, en canvi, no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a la Web no vagi a ser ininterromput o lliure d’error.

Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o software al que pogués accedir a través d’aquesta Web, estigui lliure d’error o danyi el sistema informàtic de l’Usuari. En cap cas Masia Artesana serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i l’ús de la Web, incloent-s’hi però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o als provocats per la introducció de virus.

Masia Artesana tampoc no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat de la Web. En particular, no es fa responsable en cap cas de les caigudes, interrupcions, falta o defecte de les telecomunicacions que poguessin passar.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Conforme al que es preveu a l’article 5 de la LOPD, s’informa a l’Usuari que les dades personals recol•lectades per Masia Artesana, mitjançant els formularis, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Masia Artesana, i degudament declarat i inscrit en el Registre General de l’Agència de Protecció de Dades, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts o el manteniment de la relació que s’estableixi en els formularis que subscrigui o per a atendre una sol·licitud o consulta.

Mentre l’Usuari no comuniqui el contrari a Masia Artesana, s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’Usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que te el consentiment per a utilitzar-los per a les finalitats determinades, explícites i legítimes per a les que s’hagin obtingut, podent inclús ser, a més a més, utilitzats amb una finalitat comercial de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Masia Artesana per a l’extracció, emmagatzematge de dades i estudis de màrqueting per a adequar el contingut ofert Usuari i així millorar la qualitat, funcionament i navegació per la Web.

En les ocasions en les que l’usuari pogués facilitar les seves dades a través de formularis, amb l’objecte de realitzar consultes, sol•licitar informació i/o per motius relacionats amb el contingut ofert al lloc Web, si les dades que facilita l’Usuari fossin imprescindibles per al correcte desenvolupament de tot això, s’informarà a l’usuari indicant-li que són dades la complementació de les quals és de caràcter obligatori.

En cas de no autoritzar el tractament de les seves dades amb la finalitat assenyalada en el paràgraf (s) anterior (s) l’Usuari podrà exercir els seus drets d’informació-accés, rectificació, cancel·lació i oposició (Drets ARCO) dels que disposa i que poden ser exercits davant de Masia Artesana. Per això, s’han de tenir en compte les següents connotacions:

Dret d’accés:
És el dret de l’Usuari a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que Masia Artesana hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.

Dret de Rectificació:
És el dret de l’Usuari a que es modifiquin les dades que, estan dins del fitxer automatitzat resultin ser inexactes o incomplerts

Dret de Cancel·lació
És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’Usuari, a excepció del previst en altres lleis aplicables que determinin la obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.

Dret d’Oposició:
És el dret de l’Usuari a que no es porti a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi el tractament dels mateixos per part de Masia Artesana.

Així doncs, l’Usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació escrita dirigida a Masia Artesana, amb la referència “LOPD-www.masiaartesana.com”, especificant:

  • Nom, cognoms i copia del DNI.
  • Petició amb els motius específics de la sol•licitud o informació a la que es vulgui accedir.
  • Domicili a efectes de notificacions.
  • Data i firma del sol·licitant.
  • Tot document que acrediti la petició que formula.

L’usuari haurà d’utilitzar un mètode d’enviament que permeti acreditar a l’enviament la recepció de la sol•licitud.

Aquesta sol•licitud i tot altre document adjunt haurà d’enviar-se a la següent adreça i/o correu electrònic:

MASIA ARTESANA S.L.
Pol. Ind. Les Verdunes, parc. 34-35
25400 Les Borges Blanques
973 14 06 20 | 973 15 06 50
[email protected]

Masia Artesana es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat, d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la Web desprès d’aquests canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

POLÍTICA DE COOKIES

Cookies:
l’accés a aquesta Web pot implicar la utilització de cookies. Les cookies son petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen al navegador utilitzat per cada Usuari –en els diferents dispositius que es pugui utilitzar per a navegar – per a que el servidor recordi certa informació que posterior i únicament el servidor que la va implementar llegirà. Les cookies faciliten la navegació, la fan més amigable, i no danyen el dispositiu de navegació.

Cookies pròpies:
són aquelles enviades al ordinador o dispositiu de l’usuari i gestionades exclusivament per Masia Artesana per al millor funcionament de la Web. La informació que es recull s’utilitza per a millorar la qualitat del Web i el seu Contingut i l’experiència com a usuari. Aquestes cookies permeten reconèixer a l’usuari com a visitant recurrent del web i adaptar el contingut per a oferir-li continguts que s’ajustin a les seves preferències.

Cookies de tercers:
Són cookies utilitzades i gestionades que proporcionen a Masia Artesana serveis sol•licitats per aquest mateix per a millorar la Web i l’experiència de l’usuari al navegar.

Deshabilitar, rebutjar i eliminar cookies:
L’usuari pot Deshabilitar, rebutjar i eliminar les cookies –total o parcialment- instal•lades en el seu dispositiu mitjançant la configuració del seu navegador (entre els que es trobin, per exemple, Chrome, Firefox, Safari, Explorer). En aquest sentit, els procediments per a rebutjar i eliminar les cookies poden diferir d’un navegador d’Internet a un altre, en conseqüència, l’Usuari ha d’acudir a les instruccions facilitades, pel propi navegador d’Internet que està utilitzant.

Canvis en la política de Cookies:
Es possible que la Política de Cookies de la web canviï o s’actualitzi, per això, es recomanable revisar aquesta política cada cop que s’accedeixi al lloc Web amb l’objectiu d’estar adequadament informat sobre com i per què utilitzem les cookies.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS

S’informa que la Web de Masia Artesana posa o pot posar a disposició dels Usuaris mitjans d’enllaç (com, entre d’altres links, baners,…) directoris i motors de recerca que permetin als Usuaris accedir a llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers.

La instal•lació d’aquests enllaços, directoris i motors de recerca de la Web tenen per objecte facilitar als Usuaris la recerca de i accés a la informació disponible a Internet, sense que pugui considerar-se una subgerència, recomanament o invitació per a la visita dels mateixos.

Masia Artesana no ofereix ni comercialitza per ell mateix ni mitjançant tercers els productes i/o serveis disponibles als citats llocs enllaçats.

Masia Artesana en cap cas revisarà o controlarà el contingut d’altres webs, així com tampoc aprova, examina ni fa propis els productes i serveis, continguts, arxius i qualsevol altre material existent en els referits llocs enllaçats.

Masia Artesana no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin produir-se per l’accés, ús, qualitat o licitud dels continguts, comunicacions, opinions, productes i serveis de les webs no gestionades per Masia Artesana i que siguin enllaçats en aquesta web.

No es permet la reproducció –total o parcial – de cap Contingut i/o servei de la web sense autorització expressa de Masia Artesana.

No es permet tampoc cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre la Web de Masia Artesana, ni sobre els Continguts i/o serveis del mateix.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Masia Artesana per sí o com a part cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel•lectual i industrial del Web, així com dels elements continguts en el mateix (a títol enunciatiu i no exhaustiu, imatges, so, àudio, vídeo, software o textos, marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús,..). Seran, conseqüentment, obres protegides com a propietat intel•lectual per l’ordenament jurídic espanyol, sent-los-hi aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius en matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa a la Ley de Propiedad Intelectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa, la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol medi tècnic, sense l’autorització de Masia Artesana.

En cas que l’Usuari o tercer consideri que qualsevol dels Continguts de la Web suposi una violació dels drets de protecció de la propietat intel•lectual, haurà de comunicar-ho immediatament a Masia Artesana a través de les dades de contacte.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Masia Artesana es reserva la facultat de presentar les accions civils, o penals que consideri necessàries per la utilització indeguda de la Web i Continguts, o pel incompliment de les presents Condicions.

La relació entre l’Usuari i Masia Artesana es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia en relació a la interpretació i/o a l’aplicació d’aquestes Condicions, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin conforme al dret.